Data 2010

Komunikat zespołu wsparcia Klienta z dn. 23.12.2009r.

W bardzo nielicznych drukarkach, począwszy od dnia 1 stycznia 2010r. może wystąpić Problem daty 2010.

Problem nie dotyczy drukarek:

 • EBS-6200
 • EBS-200
 • EBS-230
 • EBS-250 HANDJET
 • Drukarek EBS-6000, EBS-6000P, EBS-6002, EBS-6100, EBS-6100P, EBS-1500 z oprogramowaniem 21_5B lub nowszym.

Problem dotyczy niektórych tylko egzemplarzy z niżej wymienionych drukarek:

Identyfikacja problemu daty 2010 w drukarce

Sprawa dotyczy drukarek, w których począwszy od dnia 1 stycznia 2010r. mogą wystąpić następujące problemy:

W drukarkach z Układem Kontroli Atramentu (UKA/IMS) pojawia się komunikat COFNIĘTO DATĘ i drukarka nie może drukować. Dodatkowo błędnie wyświetlana jest data i czas oraz błędnie drukowany jest czas, data i data przydatności (data + offset).
W drukarkach bez Układu Kontroli Atramentu (UKA/IMS) nie jest wyświetlany żaden komunikat, ale błędnie wyświetlana jest data i czas oraz błędnie drukowany jest czas, data i data przydatności (data + offset).

Poniżej zamieszczamy instrukcję postępowania w takiej sytuacji.

Dokładnych informacji na ten temat udziela Przedsiębiorstwo MULTI w Opolu tel.: 077 455 66 00.

Instrukcje postępowania:

 1. Dla drukarek EBS-6000, EBS-6000P, EBS-6002, EBS-6100, EBS-6100P, EBS-1500 z oprogramowaniem w wersji 21_5A i starszym.

  1. Włączyć zasilanie (po 1 stycznia 2010r.) i sprawdzić czy drukarka wyświetla poprawną datę. Jeśli data jest poprawna, to w tej drukarce problem nie występuje.
  2. Jeśli problem występuje, to po każdym włączeniu zasilania data jest przestawiona na 01.01.00 (dzień.miesiąc.rok, czyli na 1 styczeń 2000r.), a czas na 00:00:00. W drukarkach z Układem Kontroli Atramentu pojawia się komunikat COFNIĘTO DATĘ.
  3. W menu 4 SERWIS ustawić się w pozycji D INNE, przycisnąć ENTER, podać hasło serwisowe: E25PIX.
  4. Wykonać komendę USTAW CZAS I DATĘ i podać prawidłową datę (koniecznie proszę pamiętać, że format jest: dzień, miesiąc, rok) oraz podać prawidłowy czas. Przycisnąć ENTER, aby opuścić komendę USTAW CZAS I DATĘ. Znika wówczas komunikat COFNIĘTO DATĘ i drukarka pracuje poprawnie, aż do wyłączenia zasilania.
  5. Skontaktować się z Serwisem w celu modyfikacji oprogramowania. Do czasu wymiany oprogramowania, po każdym włączeniu zasilania postępować jak w punktach B do D.

  UWAGA:
  W punkcie D powyżej nie można się pomylić podając przyszłą datę, bo nie będzie można jej cofnąć - pozostałby wówczas komunikat COFNIĘTO DATĘ i potrzebny byłby kontakt z dystrybutorem.
  Jeśli jednak, przez pomyłkę, operator przesunie za daleko datę do przodu, a potem cofnie do aktualnej daty to wystąpi błąd COFNIĘTO DATĘ. Jedynym sposobem na skasowanie tego błędu jest kontakt z Serwisem oraz:

  Dla wersji poniżej 17_4C - wprowadzić ponownie identyfikator (44 znaki).
  Dla wersji 17_4C i następnych (aż do obecnej) nie jest konieczne wprowadzanie identyfikatora - wystarczy użyć kodu 50 godzin bez kontroli atramentu/rozpuszczalnika lub Zmień typ/kolor atramentu/rozpuszczalnika (8 znaków).

  W dalszym ciągu jednak potrzebna jest modyfikacja oprogramowania (jak opisano w punkcie E powyżej), aby uniknąć potrzeby ustawiania daty i czasu po każdym włączeniu zasilania.


 2. Dla drukarek EBS-3001NN, EBS-3001N/3R, EBS-4100, EBS-4002, EBS-300, EBS-1000, EBS-1000/n.

  1. Po włączeniu zasilania (po 1 stycznia 2010r.) sprawdzić, czy drukarka wyświetla poprawną datę. Jeśli data jest poprawna, to w tej drukarce problem nie występuje.
  2. Jeśli data nie jest poprawna, to ustawić poprawną datę i czas. Sprawdzić, czy wydruk daty i czasu jest poprawny.
  3. Jeśli:
   • nie da się ustawić poprawnej daty lub
   • wydruk daty jest nieprawidłowy lub
   • przy następnym włączeniu zasilania data jest znowu niepoprawna
   to należy skontaktować się z Serwisem w celu modyfikacji oprogramowania.
  4. Drukarkę można eksploatować jeśli wydruki są prawidłowe.


EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o. o.
ul. Tarnogajska 13, 50-512 Wrocław, POLSKA

+48 71 367 04 11,  +48 71 367 04 14,  Fax. +48 71 373 32 69
e-mail: office@ebs-inkjet.pl
WWW: http://www.ebs-inkjet.pl