YouTube Google+ Facebook

 
Karta produktu

Kategoria produktów:
Seria EBS-1500 - drukarki atramentowe INK-JET (DOD, LCP)

Nazwa produktu: Symbol produktu:
UPC EBS-1506 P120322


Gdzie kupić?

W Polsce dystrybucją urządzeń i materiałów produkowanych przez naszą firmę zajmujemy się bezpośrednio.

Proszę kontaktować się przez Biuro Obsługi Klienta:
bok@ebs-inkjet.pl
+48 71 3670411 lub -14
+48 71 3733269.
Wiecej adresów znajdziesz tutaj >>>

UWAGA: Współpraca z naszym dotychczasowym dystrybutorem Przedsiębiorstwem MULTI z Opola zakończyła się z dniem 31.12.2017r.


Sterownik drukarki lub systemu drukującego do drukowania (znakowania) dużym pismem. Możliwość podłączenia zarówno głowic elektromagnetycznych i/lub piezoceramicznych.
Dzięki zwiększonej mocy w kanale zasilania głowic możliwe jest podłączenie od 1 do 6 głowic
. Sterownik z podłączoną przynajmniej jedną głowicą drukującą uzyskuje już pełną funkcjonalność jako drukarka. Duża uniwersalność i elastyczność w konfigurowaniu systemu drukującego oraz duża funkcjonalność w późniejszym drukowaniu.

Wśród bardzo wielu możliwości sterownika zostaną poniżej wymienione tylko najważniejsze (niektóre z nich zależą od typu zastosowanych głowic):
sterowanie nanoszeniem za pośrednictwem głowic trwałych i czytelnych nadruków na różnorodnych powierzchniach - gładkich, porowatych, także na nierównych powierzchniach o nieregularnym kształcie takich jak rury, worki, otuliny cieplne, tkaniny, przetłaczane opakowania,
możliwość podłączenia zarówno głowic elektromagnetycznych jak i piezoceramicznych, przy czym oba typy głowic mogą pracować jednocześnie z tym samym sterownikiem, każda głowica może drukować niezależne od innych różne teksty, przy założeniu jednoczesnego wyzwalania i taktowania drukowania we wszystkich głowicach,
bezkontaktowa technika druku umożliwia wyeliminowanie uginania się powierzchni, na których nanoszone są nadruki,
pełna automatyzacja procesu drukowania z zastosowaniem dla wszystkich głowic: jednego fotodetektora do wykrywania opisywanych przedmiotów i opcjonalnie jednego czujnika prędkości transportera dla linii produkcyjnych o zmiennych prędkościach,
szerokie możliwości drukowania (w zależności od typu zastosowanej głowicy):
max. 8-rzędowe teksty (dla głowicy 64 kropkowej) pisane dużymi i małymi literami wg różnych matryc z możliwością pogrubiania i rotacji znaków oraz stosowania diakrytycznych znaków narodowych,
grafika - wbudowany zestaw gotowych znaków graficznych oraz możliwość tworzenia własnych za pomocą wbudowanego edytora grafiki,
różnego rodzaju kody paskowe drukowane w pozytywie, w negatywie, z podpisem cyfrowym lub bez oraz kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200
automatyczne aktualizowanie drukowanej daty, czasu oraz terminu przydatności do użycia z możliwością kodowania składników daty i czasu, numeracja (liczniki rosnące, malejące oraz specjalne), kody paskowe z dynamicznie zmieniającą się zawartością kodu (np. kod paskowy jako licznik rosnący lub malejący),
wszelkiego typu dane przesyłane z komputera lub z urządzeń zewnętrznych, zgodne z zapotrzebowaniem odbiorcy - np. ciężar przedmiotu podawany przez automatyczną wagę, dane z czytnika kodów paskowych, dane z systemów baz danych użytkownika połączone z ich dystrybucją do poszczególnych głowic drukujących,
zapewnienie pełnej automatyzacji pracy urządzenia z sygnalizacją stanu i powiadamianiem w razie konieczności wykonania czynności obsługowych,
współpraca z dowolnym komputerem zgodnym z IBM PC za pośrednictwem specjalizowanego programu obsługi drukarki - EdGraf, pracującego pod systemem MS Windows®; komunikacja przez interfejs RS-232 lub RS-485,
możliwość połączenia wielu drukarek EBS różnych typów w sieć i sterowania ich z jednego komputera za pośrednictwem programu InkNet, pracującego pod systemem MS Windows®; komunikacja przez interfejs RS-485.
zgrupowanie wszystkich przyłączy na jednej ściance ułatwia instalację drukarki tam, gdzie jest bardzo mało miejsca.
bryzgoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej INOX oraz membranowa klawiatura sterownika zapewniają odporność na wodę i wszystkie rozpuszczalniki spotykane w rzeczywistym środowisku pracy.
inne właściwości - patrz >>>
Parametr Wartość
Typ głowic drukujących Z elektromagnetycznym sterowaniem zaworów dysz atramentu. Może pracować jednocześnie z wieloma głowicami.
Ilość podłączanych jednocześnie głowic drukujących od 1 do 6 *)
Głowice są zależne, t.zn. drukowanie w obu głowicach jest wyzwalane jednym, wspólnym fotodetektorem i taktowane jednym wspólnym generatorem wewnętrznym lub shaft-encoder’em zewnętrznym.
*) - W szczególnych przypadkach możliwe jest włączenie większej ilości głowic - skontaktuj się z dystrybutorem w celu wyznaczenia optymalnej konfiguracji dla danej aplikacji.
Wysokość pisma głowic drukujących 5 do 64 punktów drukujących (kropek) lub inaczej:
6 do 115 mm dla głowic elektromagnetycznych
Długość kabla sterownik - 1-sza głowica

Długość kabla między głowicami
standardowo 3 m (maksymalnie do 20 m dla pierwszej głowicy 12-dyszowej),
1 do 5 m
Wielkość znaków (matryce) 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18, 64x36 i inne;
możliwość dowolnego łączenia krojów i rozmiarów czcionek ograniczone typem zastosowanej głowicy tzn. parametrem MWPR - maksymalną wysokością pionowego rządka głowicy
Znaki narodowe wielojęzyczne znaki diakrytyczne (w tym polskie), cyrylica, znaki arabskie, japońskie (katakana, zestaw znaków kanji), chińskie lub koreańskie
Ilość wierszy max. 8 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 64-pikslowej,
max. 4 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 32-pikslowej,
max. 3 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 25-pikslowej,
max. 2 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 16-pikslowej,
max. 1 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 7, 12-pikslowej
Grafika grafika dowolnej długości i wysokości do maksimum MWPR-pikseli umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Graficzne znaki specjalne zestaw gotowych często używanych znaków graficznych w postaci fontów o rozmiarach 7, 16 i 25 punktów - patrz >>>
Kody paskowe Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mogą być drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustaloną krotnością i korekcją szerokości rządków po wyschnięciu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200
Maksymalna szybkość pisania 120 m/min - dla: Rozdzielczość = 27 kropek/dm,
60 m/min - dla: Rozdzielczość = 55 kropek/dm,
z głowicą elektromagnetyczną, przy parametrze drukowania: Intensywność = 100
Taktowanie drukowania - wspólne dla wszystkich głowic wewnętrzny generator, którego częstotliwość określa się za pomocą odpowiednich parametrów drukowania,

zewnętrzny czujnik prędkości transportera - przetwornik obrotowo-impulsowy (shaft-encoder) - jeden wspólny lub 2 niezależne dla każdej głowicy
Detektor opisywanych produktów - wspólny dla wszystkich głowic standardowo fotodetektor,
istnieje możliwość podłączenia innych detektorów według systemu użytkownika
Terminal standardowo terminal graficzny wbudowany w urządzenie, wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną i wyświetlacz graficzny LCD;
wielojęzyczny interfejs użytkownika, w tym japoński chiński lub koreański
Sterowanie i obsługa za pomocą zewnętrznego komputera zgodnego z IBM PC (opcjonalnie i niezależnie od wbudowanego terminala) sterowanie pracą jednej drukarki za pośrednictwem programu EdGraf, interfejs RS-232C, automatyczne negocjowanie szybkości transmisji 9600 Bd lub 19200 Bd (standardowo, do 10mb kabla) lub interfejs RS-485 (opcjonalnie dla dłuższych połączeń),
sterowanie siecią połączonych drukarek EBS różnych typów za pośrednictwem programu InkNet, interfejs RS-485, prędkość transmisji 19200 Bd
Dodatkowy kanał szeregowy do podłączania urządzeń zewnętrznych np. wagi, czytniki kodów, komputery i inne V24/RS232 lub TTL, max. 19200 Bd
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napięcie zasilania:
AC 87÷242V 45÷440 Hz, DC 90÷350V;
pobór mocy:
< 15 W - dla wersji standardowej (bez głowic)
Wydajność zasilacza w kanale 24V do zasilania głowic < 120 W - wartości tej nie może przekroczyć suma mocy pobieranej przez wszystkie podłączone do sterownika głowice
Maksymalny pobór mocy systemu drukującego zależy od: liczby i typu podłączonych głowic (ilości dysz),
prędkości i intensywności drukowania,
współczynnika wypełnienia drukowanego tekstu tzn. liczby faktycznie drukowanych kropek w tekście w stosunku do maksymalnej liczby kropek - wynikającej z przemnożenia długości tekstu (w rządkach) przez maksymalną wysokość tekstu
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C standardowo,
możliwe wykonanie specjalne od -10°C;

wilgotność względna:
do 90% bez kondensacji
Dopuszczalne narażenia mechaniczne wibracje:
max 1g, max 10 Hz;
udary:
max 1g, max 2 ms
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę według PN-EN 60529 standardowo IP40,
opcjonalnie IP54
Wymiary wysokość: 95 mm,
szerokość: 300 mm,
głębokość: 300 mm,

min. szerokość wnęki dla sterownika z podłączonymi kablami: 400 mm
Masa ok. 3770 g (sterownik z kablem sieciowym)
Pozycja w czasie pracy dowolna
Wymagane postoje w czasie pracy brak; urządzenie może pracować w sposób nieprzerwany przez 24 godz./dobę
Wyposażenie Ze względu na mnogość różnych konfiguracji drukarek i systemów drukujących EBS wyposażenie ich jest zależne od konkretnej aplikacji u użytkownika. Wyposażenie może się zmieniać w zależności od kraju do którego są dystrybuowane urządzenia EBS.
UWAGA: Wykaz wyposażenia zawarty w instrukcji obsługi nie jest spisem wyposażenia dostarczanego użytkownikowi wraz z zamówioną drukarką lub systemem drukującym.
Parametr Wartość
Typ głowic drukujących Z elektromagnetycznym sterowaniem zaworów dysz atramentu. Może pracować jednocześnie z wieloma głowicami.
Ilość podłączanych jednocześnie głowic drukujących od 1 do 6 *)
Głowice są zależne, t.zn. drukowanie w obu głowicach jest wyzwalane jednym, wspólnym fotodetektorem i taktowane jednym wspólnym generatorem wewnętrznym lub shaft-encoder’em zewnętrznym.
*) - W szczególnych przypadkach możliwe jest włączenie większej ilości głowic - skontaktuj się z dystrybutorem w celu wyznaczenia optymalnej konfiguracji dla danej aplikacji.
Wysokość pisma głowic drukujących 5 do 64 punktów drukujących (kropek) lub inaczej:
6 do 115 mm dla głowic elektromagnetycznych
Długość kabla sterownik - 1-sza głowica

Długość kabla między głowicami
standardowo 3 m (maksymalnie do 20 m dla pierwszej głowicy 12-dyszowej),
1 do 5 m
Wielkość znaków (matryce) 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18, 64x36 i inne;
możliwość dowolnego łączenia krojów i rozmiarów czcionek ograniczone typem zastosowanej głowicy tzn. parametrem MWPR - maksymalną wysokością pionowego rządka głowicy
Znaki narodowe wielojęzyczne znaki diakrytyczne (w tym polskie), cyrylica, znaki arabskie, japońskie (katakana, zestaw znaków kanji), chińskie lub koreańskie
Ilość wierszy max. 8 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 64-pikslowej,
max. 4 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 32-pikslowej,
max. 3 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 25-pikslowej,
max. 2 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 16-pikslowej,
max. 1 w matrycy 7x5 punktów dla głowicy 7, 12-pikslowej
Grafika grafika dowolnej długości i wysokości do maksimum MWPR-pikseli umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Graficzne znaki specjalne zestaw gotowych często używanych znaków graficznych w postaci fontów o rozmiarach 7, 16 i 25 punktów - patrz >>>
Kody paskowe Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mogą być drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustaloną krotnością i korekcją szerokości rządków po wyschnięciu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200
Maksymalna szybkość pisania 120 m/min - dla: Rozdzielczość = 27 kropek/dm,
60 m/min - dla: Rozdzielczość = 55 kropek/dm,
z głowicą elektromagnetyczną, przy parametrze drukowania: Intensywność = 100
Taktowanie drukowania - wspólne dla wszystkich głowic wewnętrzny generator, którego częstotliwość określa się za pomocą odpowiednich parametrów drukowania,

zewnętrzny czujnik prędkości transportera - przetwornik obrotowo-impulsowy (shaft-encoder) - jeden wspólny lub 2 niezależne dla każdej głowicy
Detektor opisywanych produktów - wspólny dla wszystkich głowic standardowo fotodetektor,
istnieje możliwość podłączenia innych detektorów według systemu użytkownika
Terminal standardowo terminal graficzny wbudowany w urządzenie, wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną i wyświetlacz graficzny LCD;
wielojęzyczny interfejs użytkownika, w tym japoński chiński lub koreański
Sterowanie i obsługa za pomocą zewnętrznego komputera zgodnego z IBM PC (opcjonalnie i niezależnie od wbudowanego terminala) sterowanie pracą jednej drukarki za pośrednictwem programu EdGraf, interfejs RS-232C, automatyczne negocjowanie szybkości transmisji 9600 Bd lub 19200 Bd (standardowo, do 10mb kabla) lub interfejs RS-485 (opcjonalnie dla dłuższych połączeń),
sterowanie siecią połączonych drukarek EBS różnych typów za pośrednictwem programu InkNet, interfejs RS-485, prędkość transmisji 19200 Bd
Dodatkowy kanał szeregowy do podłączania urządzeń zewnętrznych np. wagi, czytniki kodów, komputery i inne V24/RS232 lub TTL, max. 19200 Bd
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napięcie zasilania:
AC 87÷242V 45÷440 Hz, DC 90÷350V;
pobór mocy:
< 15 W - dla wersji standardowej (bez głowic)
Wydajność zasilacza w kanale 24V do zasilania głowic < 120 W - wartości tej nie może przekroczyć suma mocy pobieranej przez wszystkie podłączone do sterownika głowice
Maksymalny pobór mocy systemu drukującego zależy od: liczby i typu podłączonych głowic (ilości dysz),
prędkości i intensywności drukowania,
współczynnika wypełnienia drukowanego tekstu tzn. liczby faktycznie drukowanych kropek w tekście w stosunku do maksymalnej liczby kropek - wynikającej z przemnożenia długości tekstu (w rządkach) przez maksymalną wysokość tekstu
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C standardowo,
możliwe wykonanie specjalne od -10°C;

wilgotność względna:
do 90% bez kondensacji
Dopuszczalne narażenia mechaniczne wibracje:
max 1g, max 10 Hz;
udary:
max 1g, max 2 ms
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę według PN-EN 60529 standardowo IP40,
opcjonalnie IP54
Wymiary wysokość: 95 mm,
szerokość: 300 mm,
głębokość: 300 mm,

min. szerokość wnęki dla sterownika z podłączonymi kablami: 400 mm
Masa ok. 3770 g (sterownik z kablem sieciowym)
Pozycja w czasie pracy dowolna
Wymagane postoje w czasie pracy brak; urządzenie może pracować w sposób nieprzerwany przez 24 godz./dobę
Wyposażenie Ze względu na mnogość różnych konfiguracji drukarek i systemów drukujących EBS wyposażenie ich jest zależne od konkretnej aplikacji u użytkownika. Wyposażenie może się zmieniać w zależności od kraju do którego są dystrybuowane urządzenia EBS.
UWAGA: Wykaz wyposażenia zawarty w instrukcji obsługi nie jest spisem wyposażenia dostarczanego użytkownikowi wraz z zamówioną drukarką lub systemem drukującym.
Lp. Opis Pliki do pobrania
1 Uproszczona instrukcja obsługi drukarki przemysłowej serii EBS-1500 wyposażonej w jedną głowicę piezoceramiczną.
Wersja polska: 20060125#1.0
Dokument w formacie PDF.
liczba plików: 1
2 Uproszczona instrukcja obsługi drukarki przemysłowej serii EBS-1500 wyposażonej w jedną głowicę elektromagnetyczną.
Wersja polska: 20060125#1.0
Dokument w formacie PDF.
liczba plików: 1
3 Instrukcja obsługi systemów wielogłowicowych opartych o sterownik drukarki serii EBS-1500.
Wersja polska: 20060915#3.0
Dokument w formacie PDF.
liczba plików: 1
4 Pełna instrukcja obsługi drukarki przemysłowej serii EBS-1500 wyposażonej w jedną głowicę elektromagnetyczną.
Wersja polska: 20060920#3.1
Dokument w formacie PDF.
liczba plików: 1
5 Pełna instrukcja obsługi drukarki przemysłowej serii EBS-1500 wyposażonej w jedną głowicę piezoceramiczną.
Wersja polska: 20060920#3.1
Dokument w formacie PDF.
liczba plików: 1
6 Instrukcja obsługi systemu atramentowego z pompą atramentu do systemów drukujących EBS z głowicami elektromagnetycznymi.
Wersja polska: 20060516#2.0
liczba plików: 1

Do oglądania plików PDF, zamieszczonych w naszym serwisie zalecamy używać program Adobe® Reader®, który możesz pobrać ze strony Adobe, klikając tu:

Zobacz: Materiały serwisowe i oprogramowanie