YouTube Google+ Facebook

 
Karta produktu

Kategoria produktów:
Wyroby wycofane z produkcji (archiwum)

Nazwa produktu:
INK-JET EBS-6200/16 (lub /25 lub /32)


Gdzie kupić?

W Polsce dystrybucją urządzeń i materiałów produkowanych przez naszą firmę zajmujemy się bezpośrednio.

Proszę kontaktować się przez Biuro Obsługi Klienta:
bok@ebs-inkjet.pl
+48 71 3670411 lub -14
+48 71 3733269.
Wiecej adresów znajdziesz tutaj >>>

UWAGA: Współpraca z naszym dotychczasowym dystrybutorem Przedsiębiorstwem MULTI z Opola zakończyła się z dniem 31.12.2017r.
Drukarka zasilana tylko z sieci elektrycznej. Nie wymaga sprężonego powietrza.

Koniec problemów z zanieczyszczonym powietrzem w instalacji, koniec z odolejaczami i odwadniaczami!

EBS-6200 jest jednogłowicową drukarką przemysłową typu "INK-JET" (wyrzut atramentu) umożliwiającą bezdotykowe opisywanie poruszających się przedmiotów np. na transporterze produkcyjnym. Istnieją także rozwiązania z głowicą przesuwaną ręcznie lub automatycznie, drukującą na nieruchomych przedmiotach. Urządzenie jest przystosowane do różnokolorowych atramentów barwnikowych (tzn. atramentów jednorodnych pozbawionych pigmentu). Cechą wyróżniającą tą drukarkę wśród pozostałych jest brak konieczności zasilania drukarki z instalacji sprężonego powietrza.

Wersje dystrybucyjne drukarek różnią się maksymalną wysokością drukowanych napisów (MWPR - maksymalna wysokość pionowego rządka) wynoszącą 16, 25 lub 32 kropki.Wśród bardzo wielu możliwości urządzenia zostaną poniżej wymienione tylko najważniejsze:
nanoszenie trwałych i czytelnych nadruków na różnorodnych powierzchniach - gładkich, porowatych, także na nierównych powierzchniach o nieregularnym kształcie takich jak kable, tubki, otuliny cieplne, futra, przetłaczane opakowania,
bezkontaktowa technika druku umożliwia wyeliminowanie uginania się powierzchni, na których nanoszone są nadruki (duży zakres odległości między głowicą i przedmiotem - do 30 mm),
pełna automatyzacja procesu drukowania z zastosowaniem fotodetektora do wykrywania opisywanych przedmiotów i opcjonalnie czujnika prędkości transportera dla linii produkcyjnych o zmiennych prędkościach,
Szerokie możliwości drukowania (przy ograniczeniu MWPR):
max. 4-rzędowe teksty pisane dużymi i małymi literami wg różnych matryc z możliwością pogrubiania i rotacji znaków oraz stosowania diakrytycznych znaków narodowych,
grafika - wbudowany zestaw gotowych znaków graficznych oraz możliwość tworzenia własnych za pomocą wbudowanego edytora grafiki,
różnego rodzaju kody paskowe drukowane w pozytywie, w negatywie, z podpisem cyfrowym lub bez,
automatyczne aktualizowanie drukowanej daty, czasu oraz terminu przydatności do użycia z możliwością kodowania składników daty i czasu, numeracja (liczniki rosnące, malejące oraz specjalne), kody paskowe z dynamicznie zmieniającą się zawartością kodu (np. kod paskowy jako licznik rosnący lub malejący),
wszelkiego typu dane przesyłane z komputera lub z urządzeń zewnętrznych, zgodne z zapotrzebowaniem odbiorcy - np. ciężar przedmiotu podawany przez automatyczną wagę, dane z czytnika kodów paskowych, dane z systemów baz danych użytkownika,
zapewnienie pełnej automatyzacji pracy urządzenia z sygnalizacją stanu i powiadamianiem w razie konieczności wykonania czynności obsługowych,
współpraca z dowolnym komputerem zgodnym z IBM PC za pośrednictwem specjalizowanego programu obsługi drukarki - EdGraf, pracującego pod systemem MS Windows® komunikacja przez interfejs RS-232 lub RS-485,
możliwość połączenia wielu drukarek EBS różnych typów w sieć i sterowania ich z jednego komputera za pośrednictwem programu InkNet, pracującego pod systemem MS Windows® komunikacja przez interfejs RS-485.
inne właściwości - patrz >>>

Zobacz też:
Wymiarowanie zewnętrzne drukarki i głowicy drukującej
Atramenty i rozpuszczalniki
Przykładowe możliwości znakowania wyrobów:
Parametr Wartość
Ilość głowic 1
Wysokość pisma 1,5 do 14 mm
Odległość głowicy od przedmiotu 1 do 30 mm
UWAGA: Ze wzrostem odległości głowicy od opisywanego przedmiotu użytkownik może liczyć się z pogorszeniem się jakości pisma.
Pozycja głowicy w czasie drukowania dowolna
Wymiary głowicy drukującej średnica: Ø 40 mm, długość: 163 mm
Długość kabla głowicy 4 m (opcjonalnie do 6 m)
Atramenty różnokolorowe, jednorodne, pozbawione pigmentu przy założeniu, że w drukarce występuje zawsze jeden typ atramentu
Wielkość znaków (matryce) 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 i inne
Znaki narodowe wielojęzyczne znaki diakrytyczne (w tym polskie), cyrylica, znaki arabskie, japońskie (katakana, zestaw znaków kanji), chińskie lub koreańskie
Ilość wierszy max. 4 w matrycy 7x5 punktów
Grafika grafika dowolnej długości i wysokości do max. 32 punktów umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Graficzne znaki specjalne zestaw gotowych często używanych znaków graficznych w postaci fontów o rozmiarach 7, 16 i 25 punktów - patrz >>>
Kody paskowe Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mogą być drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustaloną krotnością i korekcją szerokości rządków po wyschnięciu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200
Maksymalna szybkość pisania dla parametru drukowania Szybkość=DUŻA 1488 znaków/s dla matrycy 7x5 *),
334 znaków/s dla matrycy 16x10 *).

*) plus 1 rządek odstępu między znakami
Maksymalna szybkość pisania dla parametru drukowania Szybkość=MAŁA 372 znaków/s dla matrycy 7x5 *),
88 znaków/s dla matrycy 16x10 *),
55 znaków/s dla matrycy 25x14 *),
32 znaków/s dla matrycy 32x18 *).
Taktowanie drukowania wewnętrzny generator, którego częstotliwość określa się za pomocą odpowiednich parametrów drukowania,

zewnętrzny czujnik prędkości transportera - przetwornik obrotowo-impulsowy (shaft-encoder)
Detektor opisywanych produktów standardowo fotodetektor,
istnieje możliwość podłączenia innych detektorów według systemu użytkownika
Terminal standardowo terminal wbudowany w urządzenie, wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną i wyświetlacz graficzny LCD;
wielojęzyczny interfejs użytkownika w tym japoński chiński lub koreański
Sterowanie i obsługa za pomocą zewnętrznego komputera zgodnego z IBM PC (opcjonalnie i niezależnie od wbudowanego terminala) sterowanie pracą jednej drukarki za pośrednictwem programu EdGraf, interfejs RS-232C, automatyczne negocjowanie szybkości transmisji 9600 Bd lub 19200 Bd (standardowo, do 10mb kabla) lub interfejs RS-485 (opcjonalnie dla dłuższych połączeń),
sterowanie siecią połączonych drukarek EBS różnych typów za pośrednictwem programu InkNet, interfejs RS-485, prędkość transmisji 19200 Bd.
Dodatkowy kanał szeregowy do podłączania urządzeń zewnętrznych np. wagi, czytniki kodów, komputery i inne V24/RS232 lub TTL, max. 19200 Bd
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napięcie zasilania:
AC 87÷242V 45÷440 Hz, DC 90÷350V;
pobór prądu:
0,5 - 0,27 A - dla wersji standardowej
Zasilanie sprężonym powietrzem nie wymaga !!!
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C standardowo,
możliwe wykonanie specjalne od -10°C;

wilgotność względna:
do 90% bez kondensacji
Dopuszczalne narażenia mechaniczne wibracje:
max 1g, max 10 Hz;
udary:
max 1g, max 2 ms
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę według PN-EN 60529 standardowo IP40,
opcjonalnie IP54
Wymiary

kliknij tutaj, aby zobaczyć rysunek: Wymiarowanie zewnętrzne drukarki i głowicy drukującej
wysokość: 435 mm,
szerokość: 300 mm,
głębokość: 202 mm,

szerokość po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 382 mm,
długość (głębokość) po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 410 mm
Masa ok. 12,5 kg bez butelek z atramentem i rozpuszczalnikiem
Wymagane postoje w czasie pracy brak; urządzenie może pracować w sposób nieprzerwany przez 24 godz./dobę
System atramentowy na jednorodne atramenty pozbawione pigmentu, wyposażony w niezależne pompy ciśnienia atramentu i podciśnienia,
nie wymaga zasilania sprężonym powietrzem
Parametr Wartość
Ilość głowic 1
Wysokość pisma 1,5 do 14 mm
Odległość głowicy od przedmiotu 1 do 30 mm
UWAGA: Ze wzrostem odległości głowicy od opisywanego przedmiotu użytkownik może liczyć się z pogorszeniem się jakości pisma.
Pozycja głowicy w czasie drukowania dowolna
Wymiary głowicy drukującej średnica: Ø 40 mm, długość: 163 mm
Długość kabla głowicy 4 m (opcjonalnie do 6 m)
Atramenty różnokolorowe, jednorodne, pozbawione pigmentu przy założeniu, że w drukarce występuje zawsze jeden typ atramentu
Wielkość znaków (matryce) 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 i inne
Znaki narodowe wielojęzyczne znaki diakrytyczne (w tym polskie), cyrylica, znaki arabskie, japońskie (katakana, zestaw znaków kanji), chińskie lub koreańskie
Ilość wierszy max. 4 w matrycy 7x5 punktów
Grafika grafika dowolnej długości i wysokości do max. 32 punktów umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Graficzne znaki specjalne zestaw gotowych często używanych znaków graficznych w postaci fontów o rozmiarach 7, 16 i 25 punktów - patrz >>>
Kody paskowe Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mogą być drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustaloną krotnością i korekcją szerokości rządków po wyschnięciu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200
Maksymalna szybkość pisania dla parametru drukowania Szybkość=DUŻA 1488 znaków/s dla matrycy 7x5 *),
334 znaków/s dla matrycy 16x10 *).

*) plus 1 rządek odstępu między znakami
Maksymalna szybkość pisania dla parametru drukowania Szybkość=MAŁA 372 znaków/s dla matrycy 7x5 *),
88 znaków/s dla matrycy 16x10 *),
55 znaków/s dla matrycy 25x14 *),
32 znaków/s dla matrycy 32x18 *).
Taktowanie drukowania wewnętrzny generator, którego częstotliwość określa się za pomocą odpowiednich parametrów drukowania,

zewnętrzny czujnik prędkości transportera - przetwornik obrotowo-impulsowy (shaft-encoder)
Detektor opisywanych produktów standardowo fotodetektor,
istnieje możliwość podłączenia innych detektorów według systemu użytkownika
Terminal standardowo terminal wbudowany w urządzenie, wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną i wyświetlacz graficzny LCD;
wielojęzyczny interfejs użytkownika w tym japoński chiński lub koreański
Sterowanie i obsługa za pomocą zewnętrznego komputera zgodnego z IBM PC (opcjonalnie i niezależnie od wbudowanego terminala) sterowanie pracą jednej drukarki za pośrednictwem programu EdGraf, interfejs RS-232C, automatyczne negocjowanie szybkości transmisji 9600 Bd lub 19200 Bd (standardowo, do 10mb kabla) lub interfejs RS-485 (opcjonalnie dla dłuższych połączeń),
sterowanie siecią połączonych drukarek EBS różnych typów za pośrednictwem programu InkNet, interfejs RS-485, prędkość transmisji 19200 Bd.
Dodatkowy kanał szeregowy do podłączania urządzeń zewnętrznych np. wagi, czytniki kodów, komputery i inne V24/RS232 lub TTL, max. 19200 Bd
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napięcie zasilania:
AC 87÷242V 45÷440 Hz, DC 90÷350V;
pobór prądu:
0,5 - 0,27 A - dla wersji standardowej
Zasilanie sprężonym powietrzem nie wymaga !!!
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C standardowo,
możliwe wykonanie specjalne od -10°C;

wilgotność względna:
do 90% bez kondensacji
Dopuszczalne narażenia mechaniczne wibracje:
max 1g, max 10 Hz;
udary:
max 1g, max 2 ms
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę według PN-EN 60529 standardowo IP40,
opcjonalnie IP54
Wymiary

kliknij tutaj, aby zobaczyć rysunek: Wymiarowanie zewnętrzne drukarki i głowicy drukującej
wysokość: 435 mm,
szerokość: 300 mm,
głębokość: 202 mm,

szerokość po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 382 mm,
długość (głębokość) po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 410 mm
Masa ok. 12,5 kg bez butelek z atramentem i rozpuszczalnikiem
Wymagane postoje w czasie pracy brak; urządzenie może pracować w sposób nieprzerwany przez 24 godz./dobę
System atramentowy na jednorodne atramenty pozbawione pigmentu, wyposażony w niezależne pompy ciśnienia atramentu i podciśnienia,
nie wymaga zasilania sprężonym powietrzem
Lp. Opis Pliki do pobrania
1 Instrukcja obsługi drukarki przemysłowej EBS-6200.
Wersja polska: 20100827#1.1.
Dokument w formacie PDF.

Niniejsza wersja dokumentu uwzględnia większość zmian wprowadzonych w drukarkach EBS do wersji oprogramowania 23_0A i opisy w nim zawarte są dostosowane do urządzeń wyposażonych w tą wersje oprogramowania.
liczba plików: 1
2 Instrukcja obsługi drukarki przemysłowej EBS-6200.
Wersja polska: 20090825#1.0.
Dokument w formacie PDF.

Niniejsza wersja dokumentu uwzględnia większość zmian wprowadzonych w drukarkach EBS do wersji oprogramowania 22_1A i opisy w nim zawarte są dostosowane do urządzeń wyposażonych w tą wersje oprogramowania.
liczba plików: 1
3
Folder informacyjny drukarki EBS-6200.

Wersja językowa polska i angielska, każda do wyboru w trzech plikach różniących się jakością i wielkością pliku w formacie PDF:

v. PL, HQ - wersja polska, jakość wysoka
v. PL, SQ - wersja polska, jakość średnia
v. PL, LQ - wersja polska, jakość niska
v. EN, HQ - wersja angielska, jakość wysoka
v. EN, SQ - wersja angielska, jakość średnia
v. EN, LQ - wersja angielska, jakość zdjęć obniżona, w celu zminimalizowania wielkości pliku.
liczba plików: 6
4 Instrukcja obsługi drukarek przemysłowych EBS-6200 oraz EBS-6200P.
Wersja polska: 20120523#2.1.
Dokument w formacie PDF.

Niniejsza wersja dokumentu uwzględnia większość zmian wprowadzonych w drukarkach EBS do wersji oprogramowania 26_1C i opisy w nim zawarte są dostosowane do urządzeń wyposażonych w tą wersje oprogramowania.
liczba plików: 1
5 Uproszczona instrukcja obsługi drukarki przemysłowej EBS-6200. Wersja polska: 20091216#1.1.
Dokument w formacie PDF.
liczba plików: 1

Do oglądania plików PDF, zamieszczonych w naszym serwisie zalecamy używać program Adobe® Reader®, który możesz pobrać ze strony Adobe, klikając tu:

Zobacz: Materiały serwisowe i oprogramowanie