YouTube Google+ Facebook

 
Karta produktu

Kategoria produktów:
Seria EBS-6000/7000 - drukarki atramentowe INK-JET małego pisma (CIJ, SCP)

Nazwa produktu:
INK-JET EBS-6500/16 (lub /25)


Gdzie kupić?

W Polsce dystrybucją urządzeń i materiałów produkowanych przez naszą firmę zajmujemy się bezpośrednio.

Proszę kontaktować się przez Biuro Obsługi Klienta:
bok@ebs-inkjet.pl
+48 71 3670411 lub -14
+48 71 3733269.
Wiecej adresów znajdziesz tutaj >>>

UWAGA: Współpraca z naszym dotychczasowym dystrybutorem Przedsiębiorstwem MULTI z Opola zakończyła się z dniem 31.12.2017r.


Niskonakładowa drukarka powszechnego zastosowania

EBS-6500 jest jednogłowicową drukarką przemysłową typu "INK-JET" (wyrzut atramentu) umożliwiającą bezdotykowe opisywanie poruszających się przedmiotów np. na transporterze produkcyjnym. Urządzenie jest przystosowane do różnokolorowych atramentów barwnikowych (tzn. atramentów jednorodnych pozbawionych pigmentu). Ważną cechą tej drukarki jest brak konieczności zasilania drukarki z instalacji sprężonego powietrza.

Wersje dystrybucyjne drukarek różnią się maksymalną wysokością drukowanych napisów (MWPR - maksymalna wysokość pionowego rządka) wynoszącą 16 lub 25 kropek.Wśród bardzo wielu możliwości urządzenia zostaną poniżej wymienione tylko najważniejsze:
nanoszenie trwałych i czytelnych nadruków na różnorodnych powierzchniach - gładkich, porowatych, także na nierównych powierzchniach o nieregularnym kształcie takich jak kable, tubki, otuliny cieplne, futra, przetłaczane opakowania,
bezkontaktowa technika druku umożliwia wyeliminowanie uginania się powierzchni, na których nanoszone są nadruki (duży zakres odległości między głowicą i przedmiotem - do 30 mm),
pełna automatyzacja procesu drukowania z zastosowaniem fotodetektora do wykrywania opisywanych przedmiotów i opcjonalnie czujnika prędkości transportera dla linii produkcyjnych o zmiennych prędkościach,
szerokie możliwości drukowania (przy ograniczeniu MWPR):
max. 4-rzędowe teksty pisane dużymi i małymi literami wg różnych matryc z możliwością pogrubiania i rotacji znaków oraz stosowania diakrytycznych znaków narodowych,
grafika - wbudowany zestaw gotowych znaków graficznych oraz możliwość tworzenia własnych za pomocą wbudowanego edytora grafiki,
różnego rodzaju kody paskowe drukowane w pozytywie, w negatywie, z podpisem cyfrowym lub bez,
automatyczne aktualizowanie drukowanej daty, czasu oraz terminu przydatności do użycia z możliwością kodowania składników daty i czasu, numeracja (liczniki rosnące, malejące oraz specjalne), kody paskowe z dynamicznie zmieniającą się zawartością kodu (np. kod paskowy jako licznik rosnący lub malejący),
wszelkiego typu dane przesyłane z komputera lub z urządzeń zewnętrznych, zgodne z zapotrzebowaniem odbiorcy - np. ciężar przedmiotu podawany przez automatyczną wagę, dane z czytnika kodów paskowych, dane z systemów baz danych użytkownika,
zapewnienie pełnej automatyzacji pracy urządzenia z sygnalizacją stanu i powiadamianiem w razie konieczności wykonania czynności obsługowych,
drukarka wyposażona jest w iModuleŸ - inteligentny, zintegrowany system atramentowy, wymieniany w trzech prostych ruchach, bez wzywania serwisu, bez używania narzędzi i bez brudzenia rąk, w czasie krótszym niż minuta,
nowy system butelek - zapewnia szybką i maksymalnie prostą wymianę atramentu i rozpuszczalnika bez przerywania drukowania, bez zakrętek i bez brudzenia rąk: wyciągnij starą butelkę, wstaw nową i gotowe ,
duży wyświetlacz LCD (145 mm / 5,7”), ze sterowaniem dotykowym (touchscreen),
 
inne właściwości - patrz >>>

Zobacz też:
Wymiarowanie zewnętrzne drukarki i głowicy drukującej
Atramenty i rozpuszczalniki
Przykładowe możliwości znakowania wyrobów:
Parametr Wartość
Liczba głowic 1
Wysokość pisma 1,4 do 12 mm
Odległość głowicy od przedmiotu 1 do 30 mm
UWAGA: Wraz ze wzrostem odległości głowicy od opisywanego przedmiotu może pogorszać się jakości pisma.
Kabel głowicowy długość: 3 m
UWAGA: Minimalny promień gięcia Rmin=150 mm. Kabel nie jest przeznaczony do pracy dynamicznej. Zalecane jest unieruchomienie na stanowisku roboczym.
Liczba wierszy do 3 wierszy przy matrycy znaków 7x5
(z odstępem do 2 kropek między wierszami)
do 4 wierszy przy matrycy znaków 5x5
(z odstępem min. 1 kropki między wierszami)
Grafika grafika dowolnej długości i wysokości do max. 25 punktów umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Kody paskowe Wybrane kody ze zbioru:
Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, 2/5 IATA, Interleaved, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC A, UPC A EBS, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mogą być drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustaloną krotnością i korekcją szerokości rządków po wyschnięciu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200 (opcjonalnie)
Maksymalna szybkość pisania

dla parametru drukowania Szybkość=DUŻA
• 2083 znaki/s - 1 linia znaków w matrycy 5x5,
• 1890 znaków/s - 2 linie 5x5,
• 607 znaków/s - 3 linie 5x5,
• 809 znaków/s - 4 linie 5x5,
• 1785 znaków/s - 1 linia 7x4,
• 1247 znaków/s - 2 linie 7x4,
• 728 znaków/s - 3 linie 7x4,
• 709 znaków/s - 1 linia 11x7,
• 304 znaki/s - 2 linie 11x7,
• 312 znaków/s - 1 linia 16x9,
• 76 znaków/s - 1 linia 25x15.
Przy założeniu, że miedzy znakami występuje 1 rządek odstępu między znakami.
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napięcie zasilania:
AC 100÷240V, 50/60 Hz;
pobór prądu:
0,65 - 0,3 A - dla wersji standardowej
Zasilanie sprężonym powietrzem nie wymaga !!!
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C,
wilgotność względna:
do 90% bez kondensacji
Wymiary

kliknij tutaj, aby zobaczyć rysunek: Wymiarowanie zewnętrzne drukarki i głowicy drukującej
wysokość: 458 mm,
szerokość: 300 mm,
głębokość: 211 mm,

szerokość po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 400 mm,
długość (głębokość) po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 438 mm
Masa ok. 12,5 kg bez butelek z atramentem i rozpuszczalnikiem
Parametr Wartość
Liczba głowic 1
Wysokość pisma 1,4 do 12 mm
Odległość głowicy od przedmiotu 1 do 30 mm
UWAGA: Wraz ze wzrostem odległości głowicy od opisywanego przedmiotu może pogorszać się jakości pisma.
Pozycja głowicy w czasie drukowania dowolna
Wymiary głowicy drukującej średnica: Ø 40 mm, długość: 198 mm
Kabel głowicowy długość: 3 m
UWAGA: Minimalny promień gięcia Rmin=150 mm. Kabel nie jest przeznaczony do pracy dynamicznej. Zalecane jest unieruchomienie na stanowisku roboczym.
Atramenty różnokolorowe, jednorodne, pozbawione pigmentu przy założeniu, że w drukarce występuje zawsze jeden typ i kolor atramentu
Wielkość znaków (matryce) 5x5, 7x4, 7x5, 9x5, 9x7, 11x7, 12x6, 12x7, 14x9, 16x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15 i inne oraz dowolna kombinacja w/w matryc;
wszystkie matryce mogą być pogrubione (wytłuszczone), a także każdy pionowy rządek może być drukowany od 1 do 15 razy (zwielokrotnienie rządków)
Znaki narodowe wielojęzyczne znaki diakrytyczne (w tym polskie), cyrylica, znaki arabskie, japońskie (katakana, zestaw znaków kanji), chińskie lub koreańskie
Liczba wierszy do 3 wierszy przy matrycy znaków 7x5
(z odstępem do 2 kropek między wierszami)
do 4 wierszy przy matrycy znaków 5x5
(z odstępem min. 1 kropki między wierszami)
Grafika grafika dowolnej długości i wysokości do max. 25 punktów umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Graficzne znaki specjalne zestaw gotowych często używanych znaków graficznych w postaci fontów o rozmiarach 7, 16 i 25 punktów - patrz >>>
Kody paskowe Wybrane kody ze zbioru:
Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, 2/5 IATA, Interleaved, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC A, UPC A EBS, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mogą być drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustaloną krotnością i korekcją szerokości rządków po wyschnięciu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200 (opcjonalnie)
Maksymalna szybkość pisania

dla parametru drukowania Szybkość=DUŻA
• 2083 znaki/s - 1 linia znaków w matrycy 5x5,
• 1890 znaków/s - 2 linie 5x5,
• 607 znaków/s - 3 linie 5x5,
• 809 znaków/s - 4 linie 5x5,
• 1785 znaków/s - 1 linia 7x4,
• 1247 znaków/s - 2 linie 7x4,
• 728 znaków/s - 3 linie 7x4,
• 709 znaków/s - 1 linia 11x7,
• 304 znaki/s - 2 linie 11x7,
• 312 znaków/s - 1 linia 16x9,
• 76 znaków/s - 1 linia 25x15.
Przy założeniu, że miedzy znakami występuje 1 rządek odstępu między znakami.
Taktowanie drukowania - dla lini produkcyjnych o stałej prędkości wewnętrzny generator, którego częstotliwość określa się za pomocą odpowiednich parametrów drukowania,

- dla lini produkcyjnych o zmiennej prędkości zewnętrzny czujnik prędkości transportera - przetwornik obrotowo-impulsowy (shaft-encoder)
Detektor opisywanych produktów standardowo fotodetektor,
istnieje możliwość podłączenia innych detektorów, dostosowanych do systemu użytkownika
Terminal terminal wbudowany w urządzenie, wyposażony w hermetyczną, bryzgoszczelną, odporną na chemikalia, klawiaturę alfanumeryczną i duży wyświetlacz LCD (145 mm / 5,7”), ze sterowaniem dotykowym (touchscreen);
wielojęzyczny interfejs użytkownika w tym japoński chiński lub koreański
Kanał szeregowy do podłączania urządzeń zewnętrznych np. wagi, czytniki kodów, komputery i inne V24/RS232 lub TTL, max. 19200 Bd
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napięcie zasilania:
AC 100÷240V, 50/60 Hz;
pobór prądu:
0,65 - 0,3 A - dla wersji standardowej
Zasilanie sprężonym powietrzem nie wymaga !!!
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C,
wilgotność względna:
do 90% bez kondensacji
Dopuszczalne narażenia mechaniczne wibracje:
max 1g, max 10 Hz;
udary:
max 1g, max 2 ms
Wymiary

kliknij tutaj, aby zobaczyć rysunek: Wymiarowanie zewnętrzne drukarki i głowicy drukującej
wysokość: 458 mm,
szerokość: 300 mm,
głębokość: 211 mm,

szerokość po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 400 mm,
długość (głębokość) po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 438 mm
Masa ok. 12,5 kg bez butelek z atramentem i rozpuszczalnikiem
Wymagane postoje w czasie pracy brak; urządzenie może pracować w sposób nieprzerwany przez 24 godz./dobę
System atramentowy na jednorodne atramenty pozbawione pigmentu, wyposażony w niezależne pompy ciśnienia atramentu i podciśnienia,
nie wymaga zasilania sprężonym powietrzem
Lp. Opis Pliki do pobrania
1
Folder informacyjny drukarki EBS-6500 - wersja polska.

Plik w formacie PDF.
liczba plików: 1
2 Instrukcja obsługi drukarek przemysłowych z serii BOLTMARK®.
Wersja polska: 20140422#2.2.
Wersja angielska: 20140422#2.2.
Wersja hiszpańska: 20140422#2.2.
Wersja francuska: 20140422#2.2.
Wersja włoska: 20140822#2.2.
Wersja rosyjska: 20140422#2.2.
Wersja turecka: 20140613#2.2.
Wersja chińska: 20140422#2.2.
Dokumenty w formacie PDF.

Niniejsza wersja dokumentu uwzględnia większość zmian wprowadzonych w drukarkach EBS do wersji oprogramowania 32_0A i opisy w nim zawarte są dostosowane do urządzeń wyposażonych w tą wersje oprogramowania.
liczba plików: 8
3 Uproszczona instrukcja obsługi drukarek przemysłowych z serii BOLTMARK®.
Wersja polska: 20140417#2.2.
Wersja angielska: 20140417#2.2.
Wersja czeska: 20140417#2.2.
Wersja duńska: 20140417#2.2.
Wersja holenderska: 20140417#2.2.
Wersja portugalska: 20140417#2.2.
Wersja rumuńska: 20140417#2.2.
Dokumenty w formacie PDF.

Niniejsza wersja dokumentu uwzględnia większość zmian wprowadzonych w drukarkach EBS do wersji oprogramowania 32_0A i opisy w nim zawarte są dostosowane do urządzeń wyposażonych w tą wersje oprogramowania.
liczba plików: 7

Do oglądania plików PDF, zamieszczonych w naszym serwisie zalecamy używać program Adobe® Reader®, który możesz pobrać ze strony Adobe, klikając tu:

Zobacz: Materiały serwisowe i oprogramowanie