YouTube Google+ Facebook

 
Karta produktu

Kategoria produkt闚:
Wyroby wycofane z produkcji (archiwum)

Nazwa produktu:
INK-JET EBS-6002/16 (lub /25 lub /32)





Gdzie kupi?

W Polsce dystrybucj urz康ze i materia堯w produkowanych przez nasz firm zajmujemy si bezpo鈔ednio.

Prosz kontaktowa si przez Biuro Obs逝gi Klienta:
bok@ebs-inkjet.pl
+48 71 3670411 lub -14
+48 71 3733269


EBS-6002 jest dwug這wicow drukark przemys這w typu "INK-JET" (wyrzut atramentu) umo磧iwiaj帷 bezdotykowe opisywanie poruszaj帷ych si przedmiot闚 np. na transporterze produkcyjnym (jednym lub dw鏂h niezale積ych). Istniej tak瞠 rozwi您ania z g這wicami przesuwanymi r璚znie lub automatycznie, drukuj帷ymi na nieruchomych przedmiotach. Urz康zenie jest przystosowane do r騜nokolorowych atrament闚 barwnikowych (tzn. atrament闚 jednorodnych pozbawionych pigmentu).

Wersje dystrybucyjne drukarek r騜ni si maksymaln wysoko軼i drukowanych napis闚 (MWPR - maksymalna wysoko嗆 pionowego rz康ka) wynosz帷 16, 25 lub 32 kropki.



W鈔鏚 bardzo wielu mo磧iwo軼i urz康zenia zostan poni瞠j wymienione tylko najwa積iejsze:
wyposa瞠nie w dwie w pe軟i niezale積e g這wice drukuj帷e, kt鏎ych mo磧iwo軼i drukowania odpowiadaj dw鏔 autonomicznym drukarkom jednog這wicowym; g這wice korzystaj jedynie ze wsp鏊nego systemu atramentowego;
tak wi璚 wi瘯szo嗆 poni瞠j opisanych w豉軼iwo軼i drukarki dotyczy ka盥ej g這wicy z osobna,
nanoszenie trwa造ch i czytelnych nadruk闚 na r騜norodnych powierzchniach - g豉dkich, porowatych, tak瞠 na nier闚nych powierzchniach o nieregularnym kszta販ie takich jak kable, tubki, otuliny cieplne, futra, przet豉czane opakowania,
bezkontaktowa technika druku umo磧iwia wyeliminowanie uginania si powierzchni, na kt鏎ych nanoszone s nadruki (du篡 zakres odleg這軼i mi璠zy g這wic i przedmiotem - do 30 mm),
pe軟a automatyzacja procesu drukowania z zastosowaniem fotodetektora do wykrywania opisywanych przedmiot闚 i opcjonalnie czujnika pr璠ko軼i transportera dla linii produkcyjnych o zmiennych pr璠ko軼iach,
Szerokie mo磧iwo軼i drukowania (przy ograniczeniu MWPR):
max. 4-rz璠owe teksty (8-rz璠owe z obiema g這wicami ustawionymi na styk) pisane du篡mi i ma造mi literami wg r騜nych matryc z mo磧iwo軼i pogrubiania i rotacji znak闚 oraz stosowania diakrytycznych znak闚 narodowych,
grafika - wbudowany zestaw gotowych znak闚 graficznych oraz mo磧iwo嗆 tworzenia w豉snych za pomoc wbudowanego edytora grafiki,
r騜nego rodzaju kody paskowe drukowane w pozytywie, w negatywie, z podpisem cyfrowym lub bez,
automatyczne aktualizowanie drukowanej daty, czasu oraz terminu przydatno軼i do u篡cia z mo磧iwo軼i kodowania sk豉dnik闚 daty i czasu, numeracja (liczniki rosn帷e, malej帷e oraz specjalne), kody paskowe z dynamicznie zmieniaj帷 si zawarto軼i kodu (np. kod paskowy jako licznik rosn帷y lub malej帷y),
wszelkiego typu dane przesy豉ne z komputera lub z urz康ze zewn皻rznych, zgodne z zapotrzebowaniem odbiorcy - np. ci篹ar przedmiotu podawany przez automatyczn wag, dane z czytnika kod闚 paskowych, dane z system闚 baz danych u篡tkownika,
zapewnienie pe軟ej automatyzacji pracy urz康zenia z sygnalizacj stanu i powiadamianiem w razie konieczno軼i wykonania czynno軼i obs逝gowych,
wsp馧praca z dowolnym komputerem zgodnym z IBM PC za po鈔ednictwem specjalizowanego programu obs逝gi drukarki - EdGraf, pracuj帷ego pod systemem MS Windows®; komunikacja przez interfejs RS-232 lub RS-485,
mo磧iwo嗆 po陰czenia wielu drukarek EBS r騜nych typ闚 w sie i sterowania ich z jednego komputera za po鈔ednictwem programu InkNet, pracuj帷ego pod systemem MS Windows®; komunikacja przez interfejs RS-485.
inne w豉軼iwo軼i - patrz >>>

Zobacz te: Atramenty i rozpuszczalniki
Parametr Warto嗆
Ilo嗆 g這wic 2 niezale積e
Wysoko嗆 pisma 1,5 do 14 mm
Odleg這嗆 g這wicy od przedmiotu 1 do 30 mm
UWAGA: Ze wzrostem odleg這軼i g這wicy od opisywanego przedmiotu u篡tkownik mo瞠 liczy si z pogorszeniem si jako軼i pisma.
Pozycja g這wicy w czasie drukowania dowolna
Wymiary g這wicy drukuj帷ej 鈔ednica: Ø 40 mm, d逝go嗆: 163 mm
D逝go嗆 kabla ka盥ej g這wicy 4 m (opcjonalnie do 8 m)
Atramenty r騜nokolorowe, jednorodne, pozbawione pigmentu przy za這瞠niu, 瞠 w drukarce wyst瘼uje zawsze jeden typ atramentu
Wielko嗆 znak闚 (matryce) 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 i inne
Znaki narodowe wieloj瞛yczne znaki diakrytyczne (w tym polskie), cyrylica, znaki arabskie, japo雟kie (katakana, zestaw znak闚 kanji), chi雟kie lub korea雟kie
Ilo嗆 wierszy dla jednej g這wicy max. 4 w matrycy 7x5 punkt闚
Grafika grafika dowolnej d逝go軼i i wysoko軼i do max. 32 punkt闚 umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Graficzne znaki specjalne zestaw gotowych cz瘰to u篡wanych znak闚 graficznych w postaci font闚 o rozmiarach 7, 16 i 25 punkt闚 - patrz >>>
Kody paskowe Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mog by drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustalon krotno軼i ikorekcj szeroko軼i rz康k闚 po wyschni璚iu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200
Maksymalna szybko嗆 pisania dla parametru drukowania Szybko嗆=DU涉 1488 znak闚/s dla matrycy 7x5 *),
334 znak闚/s dla matrycy 16x10 *).

*) plus 1 rz康ek odst瘼u mi璠zy znakami
Maksymalna szybko嗆 pisania dla parametru drukowania Szybko嗆=MAx 372 znak闚/s dla matrycy 7x5 *),
88 znak闚/s dla matrycy 16x10 *),
55 znak闚/s dla matrycy 25x14 *),
32 znak闚/s dla matrycy 32x18 *).
Taktowanie drukowania wewn皻rzny generator, kt鏎ego cz瘰totliwo嗆 okre郵a si za pomoc odpowiednich parametr闚 drukowania,

zewn皻rzny czujnik pr璠ko軼i transportera - przetwornik obrotowo-impulsowy (shaft-encoder) - jeden wsp鏊ny lub 2 niezale積e dla ka盥ej g這wicy,
Detektor opisywanych produkt闚 standardowo fotodetektor - jeden wsp鏊ny lub 2 niezale積e dla ka盥ej g這wicy,
istnieje mo磧iwo嗆 pod陰czenia innych detektor闚 wed逝g systemu u篡tkownika
Terminal standardowo terminal graficzny wbudowany w urz康zenie, wyposa穎ny w klawiatur alfanumeryczn iwy鈍ietlacz graficzny LCD;
wieloj瞛yczny interfejs u篡tkownika w tym japo雟ki chi雟ki lub korea雟ki
Sterowanie iobs逝ga za pomoc zewn皻rznego komputera zgodnego z IBM PC (opcjonalnie iniezale積ie od wbudowanego terminala) sterowanie prac jednej drukarki za po鈔ednictwem programu EdGraf, interfejs RS-232C, automatyczne negocjowanie szybko軼i transmisji 9600 Bd lub 19200 Bd (standardowo, do 10mb kabla) lub interfejs RS-485 (opcjonalnie dla d逝窺zych po陰cze),
sterowanie sieci po陰czonych drukarek EBS r騜nych typ闚 za po鈔ednictwem programu InkNet, interfejs RS-485, pr璠ko嗆 transmisji 19200 Bd
Dodatkowy kana szeregowy do pod陰czania urz康ze zewn皻rznych np. wagi, czytniki kod闚, komputery i inne V24/RS232 lub TTL, max. 19200 Bd
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napi璚ie zasilania:
AC 87242V 45440 Hz, DC 90350V;
pob鏎 pr康u:
0,55 - 0,28 A - dla wersji standardowej
Zasilanie spr篹onym powietrzem ci郾ienie zewn皻rzne:
5 6,5 bar (0,5 0,65 MPa) - wolne od brudu, kurzu, oleju i wody);

zu篡cie powietrza:
ok. 0,04m3/min. (40 l/min.) z wewn皻rzn pomp podci郾ienia dla wersji standardowej
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5蚓 do +40蚓 standardowo,
mo磧iwe wykonanie specjalne od -10蚓;

wilgotno嗆 wzgl璠na:
do 90% bez kondensacji
Dopuszczalne nara瞠nia mechaniczne wibracje: max 1g, max 10 Hz;
udary: max 1g, max 2 ms
Stopie ochrony zapewnianej przez obudow wed逝g PN-EN 60529 standardowo IP40,
opcjonalnie IP54
Wymiary wysoko嗆: 500 mm,
szeroko嗆: 400 mm,
g喚boko嗆: 202 mm,

szeroko嗆 po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 482 mm,
d逝go嗆 (g喚boko嗆) po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 512 mm
Masa ok. 20,6 kg bez butelek z atramentem i rozpuszczalnikiem
Wymagane postoje w czasie pracy brak; urz康zenie mo瞠 pracowa w spos鏏 nieprzerwany przez 24 godz./dob
System atramentowy na jednorodne atramenty pozbawione pigmentu, wyposa穎ny w pomp przeponow atramentu, wymaga zasilania spr篹onym powietrzem
Wyposa瞠nie Ze wzgl璠u na mnogo嗆 r騜nych konfiguracji drukarek i system闚 drukuj帷ych EBS wyposa瞠nie ich jest zale積e od konkretnej aplikacji u u篡tkownika. Wyposa瞠nie mo瞠 si zmienia w zale積o軼i od kraju do kt鏎ego s dystrybuowane urz康zenia EBS.
UWAGA: Wykaz wyposa瞠nia zawarty w instrukcji obs逝gi nie jest spisem wyposa瞠nia dostarczanego u篡tkownikowi wraz z zam闚ion drukark lub systemem drukuj帷ym.
Parametr Warto嗆
Ilo嗆 g這wic 2 niezale積e
Wysoko嗆 pisma 1,5 do 14 mm
Odleg這嗆 g這wicy od przedmiotu 1 do 30 mm
UWAGA: Ze wzrostem odleg這軼i g這wicy od opisywanego przedmiotu u篡tkownik mo瞠 liczy si z pogorszeniem si jako軼i pisma.
Pozycja g這wicy w czasie drukowania dowolna
Wymiary g這wicy drukuj帷ej 鈔ednica: Ø 40 mm, d逝go嗆: 163 mm
D逝go嗆 kabla ka盥ej g這wicy 4 m (opcjonalnie do 8 m)
Atramenty r騜nokolorowe, jednorodne, pozbawione pigmentu przy za這瞠niu, 瞠 w drukarce wyst瘼uje zawsze jeden typ atramentu
Wielko嗆 znak闚 (matryce) 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 i inne
Znaki narodowe wieloj瞛yczne znaki diakrytyczne (w tym polskie), cyrylica, znaki arabskie, japo雟kie (katakana, zestaw znak闚 kanji), chi雟kie lub korea雟kie
Ilo嗆 wierszy dla jednej g這wicy max. 4 w matrycy 7x5 punkt闚
Grafika grafika dowolnej d逝go軼i i wysoko軼i do max. 32 punkt闚 umieszczona w dowolnym punkcie drukowanego tekstu - wbudowany edytor grafiki
Graficzne znaki specjalne zestaw gotowych cz瘰to u篡wanych znak闚 graficznych w postaci font闚 o rozmiarach 7, 16 i 25 punkt闚 - patrz >>>
Kody paskowe Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF14.
Wszystkie kody paskowe mog by drukowane w inwersji, z podpisem lub bez, z ustalon krotno軼i ikorekcj szeroko軼i rz康k闚 po wyschni璚iu atramentu
Kod dwuwymiarowy (2D) Data Matrix ECC-200
Maksymalna szybko嗆 pisania dla parametru drukowania Szybko嗆=DU涉 1488 znak闚/s dla matrycy 7x5 *),
334 znak闚/s dla matrycy 16x10 *).

*) plus 1 rz康ek odst瘼u mi璠zy znakami
Maksymalna szybko嗆 pisania dla parametru drukowania Szybko嗆=MAx 372 znak闚/s dla matrycy 7x5 *),
88 znak闚/s dla matrycy 16x10 *),
55 znak闚/s dla matrycy 25x14 *),
32 znak闚/s dla matrycy 32x18 *).
Taktowanie drukowania wewn皻rzny generator, kt鏎ego cz瘰totliwo嗆 okre郵a si za pomoc odpowiednich parametr闚 drukowania,

zewn皻rzny czujnik pr璠ko軼i transportera - przetwornik obrotowo-impulsowy (shaft-encoder) - jeden wsp鏊ny lub 2 niezale積e dla ka盥ej g這wicy,
Detektor opisywanych produkt闚 standardowo fotodetektor - jeden wsp鏊ny lub 2 niezale積e dla ka盥ej g這wicy,
istnieje mo磧iwo嗆 pod陰czenia innych detektor闚 wed逝g systemu u篡tkownika
Terminal standardowo terminal graficzny wbudowany w urz康zenie, wyposa穎ny w klawiatur alfanumeryczn iwy鈍ietlacz graficzny LCD;
wieloj瞛yczny interfejs u篡tkownika w tym japo雟ki chi雟ki lub korea雟ki
Sterowanie iobs逝ga za pomoc zewn皻rznego komputera zgodnego z IBM PC (opcjonalnie iniezale積ie od wbudowanego terminala) sterowanie prac jednej drukarki za po鈔ednictwem programu EdGraf, interfejs RS-232C, automatyczne negocjowanie szybko軼i transmisji 9600 Bd lub 19200 Bd (standardowo, do 10mb kabla) lub interfejs RS-485 (opcjonalnie dla d逝窺zych po陰cze),
sterowanie sieci po陰czonych drukarek EBS r騜nych typ闚 za po鈔ednictwem programu InkNet, interfejs RS-485, pr璠ko嗆 transmisji 19200 Bd
Dodatkowy kana szeregowy do pod陰czania urz康ze zewn皻rznych np. wagi, czytniki kod闚, komputery i inne V24/RS232 lub TTL, max. 19200 Bd
Warunki eksploatacji
Zasilanie elektryczne napi璚ie zasilania:
AC 87242V 45440 Hz, DC 90350V;
pob鏎 pr康u:
0,55 - 0,28 A - dla wersji standardowej
Zasilanie spr篹onym powietrzem ci郾ienie zewn皻rzne:
5 6,5 bar (0,5 0,65 MPa) - wolne od brudu, kurzu, oleju i wody);

zu篡cie powietrza:
ok. 0,04m3/min. (40 l/min.) z wewn皻rzn pomp podci郾ienia dla wersji standardowej
Wymagania klimatyczne temperatura otoczenia:
od +5蚓 do +40蚓 standardowo,
mo磧iwe wykonanie specjalne od -10蚓;

wilgotno嗆 wzgl璠na:
do 90% bez kondensacji
Dopuszczalne nara瞠nia mechaniczne wibracje: max 1g, max 10 Hz;
udary: max 1g, max 2 ms
Stopie ochrony zapewnianej przez obudow wed逝g PN-EN 60529 standardowo IP40,
opcjonalnie IP54
Wymiary wysoko嗆: 500 mm,
szeroko嗆: 400 mm,
g喚boko嗆: 202 mm,

szeroko嗆 po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 482 mm,
d逝go嗆 (g喚boko嗆) po otwarciu drzwiczek systemu atramentowego: 512 mm
Masa ok. 20,6 kg bez butelek z atramentem i rozpuszczalnikiem
Wymagane postoje w czasie pracy brak; urz康zenie mo瞠 pracowa w spos鏏 nieprzerwany przez 24 godz./dob
System atramentowy na jednorodne atramenty pozbawione pigmentu, wyposa穎ny w pomp przeponow atramentu, wymaga zasilania spr篹onym powietrzem
Wyposa瞠nie Ze wzgl璠u na mnogo嗆 r騜nych konfiguracji drukarek i system闚 drukuj帷ych EBS wyposa瞠nie ich jest zale積e od konkretnej aplikacji u u篡tkownika. Wyposa瞠nie mo瞠 si zmienia w zale積o軼i od kraju do kt鏎ego s dystrybuowane urz康zenia EBS.
UWAGA: Wykaz wyposa瞠nia zawarty w instrukcji obs逝gi nie jest spisem wyposa瞠nia dostarczanego u篡tkownikowi wraz z zam闚ion drukark lub systemem drukuj帷ym.
Lp. Opis Pliki do pobrania
1 Instrukcja obs逝gi drukarki przemys這wej EBS-6002.
Wersja polska: 20070521#20.5.
Dokument w formacie PDF.
liczba plik闚: 1
2 Uproszczona instrukcja obs逝gi drukarki przemys這wej EBS-6002. Wersja polska: 20060216#1.0
Dokument w formacie PDF.
liczba plik闚: 1

Do ogl康ania plik闚 PDF, zamieszczonych w naszym serwisie zalecamy u篡wa program Adobe® Reader®, kt鏎y mo瞠sz pobra ze strony Adobe, klikaj帷 tu:

Zobacz: Materia造 serwisowe i oprogramowanie