ALARM/STOP-DOD


W przypadku gdy standardowe sposoby informowania użytkownika o statusie urządzenia są niewystarczające, istnieje możliwość zastosowania sygnalizacji rozszerzonej w postaci zewnętrznego sygnalizatora statusu. Takie rozwiązanie powoduje że bieżący status urządzenia jest widoczny nawet z dużej odległości. Dodatkowo, dzięki użyciu odpowiedniego modułu rozszerzeń, drukarka może automatycznie uruchomić transporter produkcyjny w chwili uruchomienia drukowania lub też zatrzymać transporter w chwili wystąpienia awarii.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: