AUTOMATYCZNY WYBÓR TEKSTU NA PODSTAWIE IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW

W przypadku gdy drukarka znakuje szeroką gamę produktów, a każdy produkt ma nadruk o innym wyglądzie, zawartości lub parametrach stosuje się aplikacje ułatwiające zmianę tekstu drukarki. Zautomatyzowanie tego procesu pozwala na:

  • Przyśpieszenie procesu zmiany tekstu
  • Zmniejszenie ryzyka pomyłki wynikające z ręcznej zmiany tekstu przez obsługę

Jedną ze skutecznych metod na automatyczny wybór tekstów jest zastosowanie kodów kreskowych. Kody kreskowe umieszczone bezpośrednio na produkcie lub zleceniu.

Zeskanowany kod kreskowy zawiera informacje które, pozwalają pobrać z bazy danych wszystkie niezbędne informacje i przesłać je do drukarki, lub wybrać odpowiedni tekst znajdujący się w pamięci drukarki.

Zawartość drukowanego tekstu może zostać zawarta w kodzie kreskowym. Rozwiązanie to stosowane jest w przypadku gdy wygląd i parametry nadruku są jednakowe dla wielu produktów, a zmieniają się jedynie niektóre pola tekstowe. Aplikacja wymaga skanera kodów kreskowych wyposażonego w protokół komunikacji RS232.

Przykładowo chcemy aby na produkcie nadrukowany został napis „EBS INK JET SYSTEMS”. Aby skrócić czas wprowadzania tekstu do drukarki i uniknąć możliwości popełnienia pomyłki przez operatora na poziomie przygotowania zlecenia stworzony został kod typu EAN39 zawierający tekst do druku.

AUTOMATYCZNY WYBÓR TEKSTU NA PODSTAWIE IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW - paskowe

Po zeskanowaniu kodu w przygotowanym wcześniej tekście drukarki pojawi się:

EBS INK JET SYSTEMS

Z jednego kodu kreskowego można również zapełnić do 6 różnych pól tekstowych. W tym celu należy zamieścić w kodzie za zawartością każdego pola znacznik tabulacji. W tekście drukarki należy przygotować liczbę pól tekstowych odpowiadającą zawartości kodu, który chcemy wydrukować. Pomiędzy polami ze zmienną zawartością mogą również zostać umieszczone stałe pola, lub inne pola dynamiczne (liczniki, daty itp.)

AUTOMATYCZNY WYBÓR TEKSTU NA PODSTAWIE IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW - paskowe

Alternatywą dla kodów kreskowych mogą zostać dane zapisane w postaci RFID. Zastosowanie technologii radiowej uniezależnia pracę aplikacji od czynników takich jak odpowiednie oświetlenie czy widoczność kodu kreskowego. Ograniczeniem w aplikacjach wykorzystujących RFID jest prędkość poruszania się chipu z zawartością- w przypadku bardzo krótkich informacji może to być do 100 m/min natomiast wraz ze wzrostem ilości informacji, które mają zostać odczytane prędkość maleje.

Jednym z możliwych zastosowani technologii RFID jest są aplikacje w których na podstawie danych odczytanych z chipu znajdującego się bezpośrednio na produkcie, opakowaniu zbiorczym lub elemencie produkcyjnym, który jest charakterystyczny dla danego produktu. Na podstawie informacji zawartych na chipie w drukarce wybierany jest właściwy teks z przypisanymi do niego parametrami drukowania.

Podobnie jak przy zastosowaniu kodów kreskowych dane zapisane na chipie RFID mogą zostać bezpośrednio wysłane do drukarki jako zawartość odpowiednio przygotowanego tekstu. Dane mogą zostać przesłane do osobnych pól w tekście pomiędzy którymi mogą znajdować się stałe. Poniżej przykładowa aplikacja polegająca na niejawnym znakowaniu numeru gniazda produkcyjnego na produkcie. Do poszczególnych gniazd produkcyjnych zamontowane zostały tagi RFID zawierające numer gniazda. Podczas pracy maszyny numer gniazda jest odczytywany i wysyłany do drukarki, a następnie na produkt nanoszony jest numer gniazda, z którego pochodzi.

AUTOMATYCZNY WYBÓR TEKSTU NA PODSTAWIE IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW - DSC00060a
Głowica RFID odczytująca tagi oraz głowica drukująca
AUTOMATYCZNY WYBÓR TEKSTU NA PODSTAWIE IDENTYFIKACJI PRODUKTÓW - DSC00060a
gniazda na produkcie naniesiony atramentem widocznym jedynie w świetle UV