Aktualne oferty pracy w EBS Ink-Jet Systems Poland Sp. z o.o.

Oferta nr 1. Pracownik działu przygotowywania dokumentacji

Poszukujemy kreatywnych pracowników do Pracowni Dokumentacji w Dziale Badawczo Rozwojowym firmy. Pracownicy będą uczestniczyć w procesie tworzenia m.in. następujących materiałów na rzecz wsparcia wprowadzania na rynek produkowanych przez firmę urządzeń:

Praca umożliwi także współpracę kandydatów z przedstawicielami zagranicznych współzależnych oddziałów firmy w Niemczech i w Chinach, zapewniając wszechstronny rozwój kandydata w zakresie zagadnień wymienionych powyżej.

Wymagania i doświadczenie:

Oferty z załączonym CV i listem motywacyjnym (format PDF) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: kariera(at)ebs-inkjet.pl.


Oferta nr 2. Serwisant / Uruchomienie Urządzeń

Szczegóły oferty pracy – patrz tutaj.