Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego w EBS Ink – Jet Systems Poland Sp. z o. o. dla pracowników i osób trzecich: