EUROPALETA EPAL QR (preview)

W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie logistyki i transportu, standaryzacja i automatyzacja kolejnych procesów odgrywa kluczową rolę w sprawnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Jak zatem udoskonalić możliwości śledzenia najpopularniejszego opakowania transportowego? Tutaj pojawia się technologia kodów QR, cała na…czarno.

Mniej znaczy więcej – QR Code®


Historia QR kodów sięga roku 1994, kiedy to japońskie przedsiębiorstwo Denso Wave przedstawiło koncepcję dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego jako następca kodów kreskowych, których wydajność, dla wielu zastosowań, okazywała się niewystarczająca. Z biegiem lat kody QR stawały się oficjalnymi standardami jako nośniki informacji, znajdując zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Technologia kodów QR pozwala na zapis znacznie większej ilości informacji na mniejszym polu w porównaniu do kodów paskowych. Dzięki temu, możliwy jest szybszy odczyt danych zawartych w kodzie przez urządzenia skanujące.

- barcode vs qr code

Postępująca cyfryzacja zmusiła organizacje zrzeszające producentów europalet do znalezienia sposobu na udoskonalenie procesów śledzenia palet na rynku. Do tej pory, do tego celu służył jedynie znak fitosanitarny IPPC z numerem licencyjnym nadanym każdemu producentowi wyrobów z drewna. Taka informacja określa jedynie skąd pochodzi dana paleta. Dlatego aby rozszerzyć możliwości przepływu danych na temat palet, organizacja EPAL – wykorzystując technologię kodów QR – wprowadziła nowy rodzaj europalety.

EUROPALETA EPAL QR
- Europaleta EPAL QR

Paleta EPAL QR posiada wymiary standardowej europalety 800 x 1200 mm, dzięki czemu zachowuje jej cechy użytkowe i właściwości transportowe. Jest to rodzaj inteligentnej palety z zakodowanym pakietem informacji w kodzie QR – bezpośrednio nadrukowanym na wsporniku. Każdy kod zawiera unikalny numer seryjny – przypisany do danej palety – który może być powiązany z transportowanymi towarami. Celem wdrożenia takiego produktu jest cyfryzacja i automatyzacja przepływu informacji na temat palet na każdym etapie łańcucha dostaw.

„(…) Zdecydowaliśmy się na to wyrafinowane rozwiązanie do znakowania za pomocą unikalnych kodów QR, aby użytkownicy mogli powiązać paletę EPAL Euro QR z własnymi danymi. Oznacza to, że paleta EPAL Euro będzie w przyszłości nie tylko nośnikiem ładunku, ale także nośnikiem informacji.”

Dirk Hoferer (Prezydent EPAL)

- QR kod wymiary nadruk na wsporniku palety EPAL

Kod QR umieszczony na europalecie EPAL QR posiada ściśle określone wymiary. Nadrukowany na chłonnej powierzchni wspornika z drewna rozdrobnionego musi być odpowiednio widoczny i czytelny dla urządzeń skanujących. Zatem kluczowym aspektem w zapewnieniu prawidłowej jakości nadruku jest dobór odpowiedniego systemu znakującego, który spełni określone wymagania i umożliwi wprowadzenie oznakowanej europalety do obiegu.

Proces produkcyjny europalet EPAL QR


- Hi Res EBS 2600 linia do znakowania palet ipal 125p LQ
ZNAKOWANIE PALET

Znakowanie europalet EPAL odbywa się na liniach produkcyjnych, najczęściej w końcowej fazie produkcji. Do tego celu służą przemysłowe drukarki atramentowe, które odpowiednio zintegrowane z linią, znakują palety jednocześnie po obu ich stronach. Aplikacja złożona z dwóch drukarek wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600 umożliwia znakowanie wsporników europalet wszystkimi wymaganymi znakami, w tym kodami QR, generowanymi automatycznie dla każdej nowej palety.

- Hi Res EBS 2600 drukarka wysokiej rozdzielczosci linia produkcyjna do znakowania palet 04686

Drukarki drukują projekty w rozdzielczości 180 dpi, do 71,8 mm wysokości nadruku. Pozwala to uzyskać precyzyjne i wysokiej jakości wydruki wszystkich znaków widocznych na europaletach jak EPAL, IPPC czy nowe kody QR. Odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany system do znakowania palet działa praktycznie bezobsługowo. Pozwala to stworzyć w pełni zautomatyzowane środowisko do opisywania europalet lub dowolnych innych opakowań drewnianych.

- Hi Res EBS 2600 wydruki wysokiej rozdzielczosci EPAL IPPC na wspornikach palety
SKANOWANIE KODÓW

Kiedy europaleta zostanie opisana, wsporniki, na których znajdują się kody QR zostają zeskanowane przez zainstalowane przy linii czujniki fotoelektryczne. Mają one za zadanie sprawdzenie poprawności wydrukowania kodów oraz potwierdzenie ich czytelności. Pobrane informacje zostają wysłane do systemu, który zbiera i nadzoruje dane o każdej nowo wyprodukowanej palecie.

- Skanowanie kodu QR czujnikiem fotoelektrycznym
AKTYWACJA W SYSTEMIE

Jeśli zeskanowany kod jest poprawnie wydrukowany to paleta zostaje zaakceptowana i możliwe jest jej wprowadzenie do obiegu. W przypadku, kiedy czujnik nie może poprawnie odczytać zawartości kodu QR, system zwrotnie wyzwala, znajdującą się zaraz za czujnikami, drukarkę dużego pisma PicAS® EBS-230. Drukarka opisuje deskę bezpośrednio nad wspornikiem specjalnym oznaczeniem. Informacja ta określa, na którym wsporniku (tzn. po której stronie palety) znajduje się nieczytelny kod QR.

- Screenshot 80

Nieczytelny kod QR – oznaczenia:

  • L = LEFT – błędny kod na lewym wsporniku

  • R = RIGHT – błędny kod na prawym wsporniku

  • = BOTH – błędny kod na obu wspornikach
- PicAS EBS 230 oznaczenie nieczytelnego kodu QR na europalecie 04720

Cyfrowy fundament przyszłości


Produkcja nowych europalet EPAL QR to odpowiedź na rosnące wymagania branży logistycznej dotyczące efektywności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest krokiem w kierunku digitalizacji i automatyzacji procesów logistycznych, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności w branży. Inteligentne europalety EPAL QR to również wkład w ochronę środowiska. Kod QR nadrukowany na palecie może całkowicie zastąpić i spełnić funkcje – dotychczas stosowanych – papierowych i plastikowych etykiet. Atrament stosowany w drukarkach przemysłowych firmy EBS Ink-Jet Systems jest trwały i odporny na ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Dzięki temu kody QR nadrukowane na europaletach będą widoczne i czytelne przez wiele lat, co zostało potwierdzone w przeprowadzonych testach.

„Stosowanie palet EPAL z kodem QR w logistyce palet przynosi wiele korzyści. Widać to na przykładzie etykiet, które nadal są często używane do oznaczania palet i które wiążą się z dużymi kosztami, czasem i stratami. W przyszłości użytkownicy będą mogli monitorować i kontrolować logistykę palet za pomocą nowej aplikacji internetowej EPAL lub własnych systemów zarządzania magazynem lub ERP. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym optymalizuje zarówno logistykę towarów, jak i palet.”

Davide Dellavalle (Wiceprezydent EPAL)

- epal we are digital qr code