Oprogramowanie instalacyjne do obsługi drukarek serii PicAS® EBS-230 z poziomu komputera.

Instalator udostępniony jest jako samorozpakowujące się archiwum. Ściągnij plik EXE oprogramowania, zapisz na lokalnym dysku, uruchom i następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora instalacji.