ZNAKOWANIE KARTUSZY GAZOWYCH – ALPEN CAMPING | BOLTMARK® II

Współczesne linie produkcyjne pracują z dużą wydajnością wymagając przy tym niezawodnych oraz zautomatyzowanych rozwiązań w dziedzinie znakowania produktów i opakowań.

Firma Inko-Time – właściciel marki Alpen Camping – działa na europejskim rynku od 1996 r. Wraz z dynamicznym rozwojem rozszerzyła swoją ofertę o produkty branży turystycznej – kartusze gazowe. Przy jednoczesnym zwiększeniu produkowanego nakładu, pojawiło się zapotrzebowanie na zautomatyzowane, inteligentne znakowanie swoich wyrobów. W związku z tym, jako dostawca kluczowych technologii dla branży, zaoferowaliśmy kompleksowe rozwiązanie spełniające oczekiwania naszego klienta.

WARUNKI APLIKACJI


ZNAKOWANIE KARTUSZY GAZOWYCH - ALPEN CAMPING | BOLTMARK® II - Znakowanie kartuszy Wymiary kartusza

Tego typu opakowania jednostkowe najczęściej znakowane są na wklęsłej, dolnej części. Producent wyraził jednak potrzebę opisania kartusza w bardziej widocznym miejscu – w jego górnej, nie emaliowanej części w bliskim sąsiedztwie zaworu. Gładka i nienasiąkliwa powierzchnia aluminium stanowi wyzwanie dla właściwości chemicznych atramentu, a wypukły i półokrągły kształt wymaga powtarzalnego, precyzyjnego celowania wydrukiem w zadane pole.

LINIA PRODUKCYJNA

W omawianym przypadku, linia produkcyjna porusza się w jednym kierunku, względnie ze stałą, niedużą prędkością około 9,5 m/min (maks. 267 m/min, 1 linia tekstu, matryca 7×5). Taka prędkość nie stanowi większego wyzwania dla możliwości zainstalowanego urządzenia, a dowolność w tworzeniu projektów jest niemal nieograniczona.

WARUNKI OTOCZENIA

Zakład produkcyjny charakteryzują niewielkie wymagania klimatyczne. Na miejscu nie występują ekstremalne temperatury, czy wysokie zapylenie, a kontakt z wodą jest całkowicie ograniczony. W związku z tym, postawiono na podstawową ochronę obudowy urządzenia o stopniu IP55. Narażenia mechaniczne mieszczą się w dopuszczalnych przedziałach, a wybrane miejsce montażu głowicy nie wymaga skorzystania z dodatkowej opcji dla urządzenia jaką jest głowica kątowa.

APLIKACJA


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Drukarka

EBS-6900 Boltmark®II (opcja: standard)

Głowica drukująca

Głowica prosta, 25 kropek

Wyzwalanie druku

Czujnik optyczny (fotodetektor)

Atrament

XI30014-000, barwnikowy czarny 14 B 65/6900 0,9L

UMIEJSCOWIENIE APLIKACJI W PROCESIE PRODUKCYJNYM

Instalacje zestawu z drukarką EBS-6900 Boltmark®II rozpoczynamy od rozpoznania etapu produkcyjnego. Odpowiednie miejsce dla urządzenia powinno zapewnić dobrą integrację z linią produkcyjną oraz wygodny dostęp dla operatora. Zależy nam również, aby na wybranym odcinku, zadana powierzchnia, na której ma zostać wykonany nadruk, była odsłonięta.

ZNAKOWANIE KARTUSZY GAZOWYCH - ALPEN CAMPING | BOLTMARK® II - Znakowanie kartuszy EBS 6900 wydruk na kartuszach gazowych dsc002
MONTAŻ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ

Idealnym miejscem na montaż głowicy drukującej okazał się odcinek linii produkcyjnej zlokalizowany bezpośrednio za sortownikiem rewolwerowym,  który rozdziela kartusze od siebie i ustala równomierne odległości między nimi. To rozwiązanie zapewniło powtarzalność w wykonaniu poprawnych wydruków na kolejnych puszkach.

Do montażu głowicy przy linii produkcyjnej wykorzystano dedykowane uchwyty montażowe, które umożliwiają usytuowanie głowicy w dowolny sposób. W tym wypadku głowica została umiejscowiona pod kątem
30 stopni względem osi przedmiotu, co umożliwiło czytelne wykonanie nadruku na jego półokrągłej, górnej części. Omawiana linia produkcyjna wykorzystywana jest do produkcji kartuszy o różnych rozmiarach. Odpowiednio zestawione uchwyty montażowe, umożliwiają łatwą i szybką zmianę pozycji głowicy, odpowiednio do bieżącego produktu.

WYZWALANIE WYDRUKÓW

Z uwagi na nieregularny kształt powierzchni nadruku zrezygnowano ze standardowego mocowania wyzwalacza bezpośrednio przy głowicy drukującej. W tym wypadku fotodetektor zamocowano nieco wcześniej, co pozwoliło zminimalizować ryzyko pominięcia lub niechcianego wyzwolenia druku.

PROJEKT NADRUKU


Na kartuszach nadrukowywana jest data produkcji (wraz z dodatkowym symbolem), będąca jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej.

ZNAKOWANIE KARTUSZY GAZOWYCH - ALPEN CAMPING | BOLTMARK® II - Znakowanie kartuszy EBS 6900 wydruk na kartuszach gazowych dsc0032
Aplikacja my.EBS.ink editor, darmowa – dołączana w standardzie do drukarki.

W tym celu skorzystano z gotowego szablonu my.ebs.ink editor, który pobiera aktualną datę, dzięki czemu drukarka może pracować bezobsługowo w systemie zmianowym, poprawnie opisując kolejne partie produkcyjne. Projekt wykorzystujący matryce znaków 7×5 doskonale sprawdzi się w czytelnym nadruku jednowierszowej daty lub godziny.

ZNAKOWANIE KARTUSZY GAZOWYCH - ALPEN CAMPING | BOLTMARK® II - Znakowanie kartuszy EBS 6900 wydruk na kartuszach gazowych dsc004

ATRAMENT


Ważnym aspektem dla całej aplikacji jest dobór odpowiedniego atramentu do rodzaju nadrukowanej powierzchni. Aby zredukować problemy ze ścieralnością i nietrzymaniem się nadruku zastosowano w tym wypadku szybkoschnący atrament barwnikowy XI30014-000 o podwyższonej odporności na ścieranie, który jest permanentny nawet na powierzchniach wysoce narażonych na czynniki zewnętrzne.

KALKULACJA EKSPLOATACJI DRUKARKI (dane dla przedstawionego projektu)

Godziny pracy drukarki

4000

Liczba wydruków (na minutę)

57

Całkowita ilość wydruków w okresie

13 680 000

Liczba wydruków tekstu ze zbiornika atramentu

5 974 380

Liczba zbiorników atramentu w okresie

2,3

W omawianym przypadku, dla zainstalowanego urządzenia przewidziana jest dwuzmianowa praca w trybie ciągłym. Zaprezentowane dane dotyczą pracy drukarki w okresie jednego roku kalendarzowego w warunkach idealnych bez przestojów linii produkcyjnej. Dla podanej prędkości linii, drukarka wykona nadruk na 57 kartuszach, co w zadanym okresie czasu daje prawie 13,7 miliona wydruków tekstu. Zatem zapotrzebowanie urządzenia na atrament w tym okresie wynosi nieco ponad 2 zbiorniki.