ZNAKOWANIE EUROPALET EPAL QR (preview)

Europalety – jako standard w branży logistycznej, przed wprowadzeniem do obiegu, wymagają skutecznego i trwałego oznakowania. W tym celu, zastosowanie znajdują przemysłowe drukarki atramentowe, które oferują wydajne i zautomatyzowane rozwiązanie do znakowania palet, będących kluczowymi składowymi w przemyśle transportowym.

WARUNKI APLIKACJI


- Europaleta schemat wymiary 1

Palety drewniane, niezależnie od rodzaju, znakowane są na najczęściej na liniach produkcyjnych. Na wspornikach paletowych powstałych z drewna rozdrobnionego umieszczane są symbole i charakterystyczne znaki jak EPAL, EUR czy IPPC. Wielkość znaków jest ściśle określona dla każdego rodzaju palety i dopasowana do wymiarów wsporników. W przypadku europalety EPAL 1, znakowanie polega na umieszczeniu na wszystkich 6 wspornikach znaków, zgodnych z wytycznymi ustanowionymi przez EPAL. Dzięki temu, prawidłowo opisana paleta umożliwia łatwą i szybką identyfikacje oraz potwierdza legalność nowo wprowadzonego wyrobu na rynek.

LINIA PRODUKCYJNA

W parku maszynowym zakładu uruchomiona jest linia do produkcji palet, która porusza się z względnie stałą, niedużą prędkością. W miejscu znakowania, palety przesuwają się w powtarzalnych, niewielkich odstępach między sobą, dzięki czemu wyzwalanie kolejnych wydruków na wspornikach jest dobrze zsynchronizowane.

- Hi Res EBS 2600 linia produkcyjna znakowanie palet 08114
Aplikacja do znakowania europalet na linii produkcyjnej, złożona z 2 drukarek wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600.

Integracja z linią produkcyjną klienta

Instalacja aplikacji z drukarkami wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600 na linii produkcyjnej klienta odbywa się po ówczesnym zbadaniu miejsca i możliwości integracji systemu z linią. Następnie projektowane jest stanowisko znakujące dopasowane do linii klienta, uwzględniając odpowiedni etap na jego umiejscowienie względem całego procesu produkcyjnego.
WARUNKI OTOCZENIA

Zakład produkcyjny charakteryzują niewielkie wymagania klimatyczne. Nie występuje duża wilgotność i wysokie bądź niskie temperatury. Dodatkowo, aby zminimalizować zapylenie, wokół stanowiska znakującego zbudowano niewielką, zamykaną wiatę, która chroni aplikacje przed pozostałymi czynnikami zewnętrznymi.

APLIKACJA


Hi-Res EBS-2600 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalny pobór mocy

24 W

Obudowa

Stal nierdzewna, INOX 100%

Wydruki

180 DPI / 510 punktów (maks. 71,8 mm)

Interfejs użytkownika

Dotykowy wyświetlacz LCD 5,7″, menu graficzne

Atrament

XI21602, olejowy czarny o pojemności 500 ml

UMIEJSCOWIENIE APLIKACJI W PROCESIE PRODUKCYJNYM

Europalety EPAL znakowane są w końcowej fazie produkcji. Aplikacja złożona z dwóch drukarek wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600 została zainstalowana na odcinku znajdującym się bezpośrednio przed robotem układającym gotowe palety w stosy. Drukarki zostały ustawione po obu stronach linii na tej samej wysokości, dzięki czemu znakowanie wsporników odbywa się jednocześnie po obu stronach palet. Wybrane miejsce zapewnia wygodny dostęp dla Operatora i umożliwiło montaż wszystkich wymaganych akcesoriów dla prawidłowego funkcjonowania systemu znakującego.

- Hi Res EBS 2600 drukarka wysokiej rozdzielczosci linia produkcyjna do znakowania palet 04686
Drukarka atramentowa wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600 zainstalowana przy linii do produkcji europalet EPAL.
MONTAŻ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ

Drukarki pracujące w zakładach produkcji palet mogą być narażone na uszkodzenia głowicy drukującej (materiał eksploatacyjny) przez wystający gwóźdź z boku palety, który napotkał sęk w strukturze drewna lub przez inne pozostałości drewna podczas cięcia. Z tego względu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia głowicy, całe stanowisko zostało obudowane solidnymi, stalowymi prowadnicami z dedykowanymi otworami na głowice drukarek. Rozwiązanie to pozwala zabezpieczyć głowice drukarek przed wystającymi elementami i ogranicza przypadki wymiany głowicy drukującej.

Dodatkowo, aby wzmocnić stabilność, drukarki osadzono na statywach, które zostały zakotwione do posadzki. Statywy zawierają regulowane uchwyty, aby można było precyzyjnie ustawić drukarkę i dopasować położenie głowicy względem przemieszczających się palet. Tak przygotowana aplikacja zapewnia dobrą i solidną integrację z linią produkcyjną klienta, który może w pełni czerpać korzyści z automatyzacji procesu opisywania palet z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Ink-Jet.

WYZWALANIE WYDRUKÓW

W systemie znakowania – po obu stronach linii – zastosowano po dwa fotodetektory podłączone do każdej drukarki. Fotodetektory wewnętrzne wykrywają kolejne wsporniki, natomiast fotodetektory zewnętrzne odpowiadają za wykrywanie górnych desek palet. Takie rozwiązanie zapewnia synchronizację wydruków z kolejnymi europaletami i eliminuje błędy nieprawidłowego wyzwolenia wydruków.

- Hi Res EBS 2600 linia produkcyjna znakowanie palet 04806
Aplikacja do znakowania europalet na linii produkcyjnej, złożona z 2 drukarek wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600.

Dodatkowym akcesorium współpracującym z drukarkami jest czujnik prędkości obrotowej – Shaft-enkoder zintegrowany z kołem prowadzącym. Urządzenie dopasowuje szybkość drukowania do możliwych niewielkich zmian prędkości przesuwania się palet na linii produkcyjnej. Koło prowadzące porusza się bezpośrednio po górnej części każdej palety – na drugiej lub czwartej desce, aby uniknąć ryzyka przebicia przez możliwy wystający gwóźdź na pozostałych łączeniach. Koło shatf-encodera, aby nie hamować własnego obrotu przez trociny, zbierające się w największej ilości centralnie na oponie koła prowadzącego, porusza się po jego krawędzi z niewielkim przesunięciem. Dzięki temu, Shaft-enkoder prawidłowo wysyła impulsy do drukarek i wydruki wykonywane są powtarzalnie ze stałą rozdzielczością na wszystkich wspornikach kolejnych partii palet.

PROJEKT NADRUKU


Wsporniki palet typu EPAL 1 znakowane są wg wytycznych ustanowionych przez EPAL. Na lewym i prawym wsporniku widnieje logotyp EPAL. Na wsporniku środkowym nadrukowywany jest znak fitosanitarny IPPC – z licencją danego producenta.

W nowych paletach typu EPAL QR, na prawym wsporniku znajduje się indywidualny, generowany automatycznie QR kod, który zawiera identyfikator danej palety i odnośnik do danych w systemie iPal® – rejestr dla nowo wyprodukowanych palet z cyfrowym znakiem.

- EBS Web User Interface projekt wydruku epal
Aplikacja EBS Web User Interface do tworzenia projektów – widok projektu na wsporniki europalety EPAL.

Do przygotowania projektu skorzystano z aplikacji EBS Web User Interface, która umożliwia zaprojektowanie wydruku i wgranie go do urządzenia.

W celu wykonania nadruków kolejno na wszystkich wspornikach, konieczne jest, aby poszczególne znaki zawierały się w jednym projekcie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych obiektów typu: Znacznik OdstępuZnacznik Podziału. Pierwszy tworzy wirtualny, stały odstęp w projekcie pomiędzy poszczególnymi znakami – w rzeczywistości odpowiadający odstępom pomiędzy wspornikami. Drugi powoduje wyzwolenie drukowania projektu od miejsca, w którym jest ustawiony tj. każdorazowo przed drugim i trzecim znakiem na odpowiadające wsporniki. Dzięki temu, drukowanie poszczególnych fragmentów wydruku (kolejnych znaków) jest zsynchronizowane z każdą kolejną paletą i niezależne od możliwych niewielkich zmian położenia wsporników w palecie.

Zdalne sterowanie urządzeniem

Aplikacja pozwala na zdalne sterowanie siecią drukarek poprzez przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci Ethernet (komputer, tablet, smartfon).
- Znakowanie europalet epal projekt wymiary znakow

Wszystkie wydrukowane znaki na wspornikach posiadają wymiary i proporcje zgodne z wymiarami określonymi przez organizację EPAL. Jest to kluczowy wymóg do spełnienia, aby oznakowana paleta została zatwierdzona i dopuszczona legalnie do obiegu.

- Hi Res EBS 2600 wydruki na wspornikach palety epal 04803
Stos europalet EPAL oznakowanych przemysłowymi drukarkami wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600.

Cyfrowo ulepszona – Europaleta EPAL QR

„Europaleta EPAL QR to nowy standard dla cyfrowych procesów logistycznych. W kodzie QR na każdej palecie wbudowany jest unikalny numer seryjny, który może być powiązany z transportowanymi towarami. Europalety EPAL QR są wymienialne bez ograniczeń w otwartym pulu palet EPAL.”

www.epal.org.pl

ATRAMENT


Jednym z najważniejszych elementów całej aplikacji jest dobór odpowiedniego atramentu, który zapewni trwałość i dobry kontrast na chłonnym podłożu wspornika. Aby spełnić te wymagania, zastosowano atrament olejowy XI21602, który uzyskał licencję i został dopuszczony do znakowania palet wg standardów organizacji EPAL. Zapewnia on odpowiednią chłonność, a także odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne.

PRZYKŁADOWA KALKULACJA EKSPLOATACJI DRUKARKI

Godziny pracy drukarki

4000

Liczba wydruków (na minutę)

6

Całkowita ilość wydruków w okresie

1 440 000

Wartości szacunkowe dla przedstawionego projektu, rzeczywiste dane mogą się różnić.

W omawianym przypadku, dla zainstalowanych urządzeń przewidziana jest dwuzmianowa praca w trybie ciągłym. Zaprezentowane przykładowe dane dotyczą pracy jednej drukarki w okresie jednego roku kalendarzowego w warunkach idealnych bez przestojów linii produkcyjnej przy produkcji europalet typu EPAL 1.

- Hi Res EBS 2600 wydruk na wsporniku palety epal 04801
Wspornik europalety EPAL oznakowany przemysłową drukarką wysokiej rozdzielczości Hi-Res EBS-2600.

Zastosowanie drukarek EBS Ink-Jet Systems to nie tylko wsparcie na etapie znakowania produktów. To usprawnienie całego procesu produkcyjnego dzięki automatyzacji procesu opisywania palet wykorzystującego nowoczesne technologie drukarek atramentowych. Odpowiednio dobrane rozwiązanie zapewni precyzję i niezawodność znakowania oraz przystosuję urządzenie do pracy w trudnych warunkach, umożliwiając nawet trzyzmianową (24 h/7), nieprzerwaną pracę.